Αυτή είναι προσωρινή ιστοσελίδα. Η νέα ιστοσελίδα του Iδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης είναι υπό κατασκευή.
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Erasmus+ 

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης έχει δημιουργήσει νέα ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα Erasmus+. Πληροφορίες σχετικά με το νέο Πρόγραμμα θα αναρτώνται μόνο στη νέα ιστοσελίδα www.erasmusplus.cy

 

Το Erasmus+ είναι το κοινοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού κατά την περίοδο 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Erasmus+ διαδέχεται και αντικαθιστά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013 στους Τομείς αυτούς και συγκεκριμένα τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, Νέα Γενιά  σε Δράση, ErasmusMundus, Tempus, Alpha, Edulinkκαι άλλα διμερή προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες.  Το Πρόγραμμα θα παρέχει υποστήριξη σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων) καθώς και των τομέων της Νεολαίας και του Αθλητισμού.  Εκτός από την συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών προωθεί και τη συνεργασία με Χώρες Εταίρους (Τρίτες χώρες).

Οι τρεις Βασικές Δράσεις του Προγράμματος εφαρμόζονται σε όλους τους Τομείς Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας, με τους ίδιους βασικούς κανόνες εφαρμογής, ανεξαρτήτως τομέα.

  • Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων
  • Βασική Δράση 2: Συνεργασίες για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών
  • Βασική Δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να ανακτηθούν εδώ ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Resources

Resources

Access to eTwinning

eTwinning

Πληροφορίες για τους δικαιούχους του προγράμματος LLP

LLP
Home |  Links |  Sitemap
© Copyright 2014, llp.org.cy, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD